Emacs Komutlarına Giriş ve Temel İmleç Eylemleri

C – Control tuşu. Genelde harf ve satırlarla ilgilidir.
M – Meta tuşu. (Çoğu klavyede Alt tuşu oluyor.) Genelde sözcük, cümle ve girinti(satırbaşı) ile ilgilidir.
S – Shift tuşu.
DEL – Backspace tuşu. (Delete tuşu değil.)
RET – Return tuşu. (Yani Enter tuşu.)
SPC – Space tuşu. (Yani boşluk tuşu.)
ESC – Escape tuşu. (Meta tuşu yerine kullanılabilir.)
TAB – Tab tuşu.

gnu-emacs

C-x C-c = Emacs’den çıkış.
C-g = Girilen komuttan çıkış.
Örneğin C-x komutunu girdik ve bu komutu sürdürmek istemiyoruz. C-g ile bu komutu sonlandırabiliriz.
C-h t = Emacs öğreticisini aç.

C-v = Bir ekran ileri git.
M-v = Bir ekran geri git.
C-l = Ekranı temizle ve bütün yazıyı tekrar göster, yazıyı imleç ekranın tam ortasında olacak şekilde taşı.

C-p = Önceki satıra git.
C-n = Sonraki satıra git.
C-b = Bir karakter geriye git.
C-f = Bir karakter ileriye git.
M-b = Bir sözcük geriye git.
M-f = Bir sözcük ileriye git.

C-a = Satırın başına git.
C-e = Satırın sonuna git.
M-a = Cümlenin başına git.
M-e = Cümlenin sonuna git.

M-< = Yazının başına git.
M-> = Yazının sonuna git.

emacs-basic-cursor-control

emacs

C-u = Bir komutun kaç kez yineleneceğini belirler.
Örneğin C-u 8 C-f komutu 8 harf ileri gitmemizi sağlar. Mesela a harfini 3 defa yazmak istiyoruz: C-u 3 a komutunu veriyoruz. Eğer sadece C-u komutunu verirsek ve değer girmezsek varsayılan olarak komut 4 kez yinelenecektir. C-u C-u komutu 16, C-u C-u C-u komutu 64 kez yineleyecektir.

C-x C-- = Yazıları küçült.
C-x C-+ = Yazıları büyüt.

Emacs komutlarını aynı zamanda uçbirimler(gnome-terminal, xfce-terminal, xterm vb.)  üzerinde de kullanabiliriz.

Bazı ufak tefek farklılıklar olabilir.
Örneğin C-h komutu Emacs’de yardım komutu iken uçbirim üzerinde sola doğru bir karakter silmeyi sağlar.
C-l komutu Emacs’de ekranı imleç ekranın tam ortasında olacak şekilde taşırken uçbirim üzerinde clear komutunu çalıştırır.