Emacs’de Dosyaları Düzenleme ve Dired Dizin Düzenleyicisi Komutları

Dosyalar

C-x C-f = Dosya veya dizin aç. Dosya yok ise yeni bir dosya oluştur.
Bu komutu girdikten sonra tab tuşu ile yazdığımız dizininin veya dosyanın adının tamamlanmasını sağlayabiliriz.
Bu komutun ardından hiçbir şey girmeden enter tuşuna tıklayarak etkin dizinin içerisine(~/) girebiliriz.
Veya tab tuşuna iki defa tıklayarak girebileceğimiz seçeneklerin küçük bir pencere de dizelgelenmesini sağlayabiliriz.

M-u = Harfleri imlecin bulunduğu yerden sözcüğün sonuna kadar büyük harf yap.
M-l = Harfleri imlecin bulunduğu yerden sözcüğün sonuna kadar küçük harf yap.
M-c = Yalnızca imlecin üzerinde bulunduğu harfi büyük harf yap sözcükteki diğer harfleri küçük harf yap.

<DEL> = İmleçten önceki karakteri sil.
Buradaki <DEL> backspace tuşudur.
C-d = İmleçten sonraki karakteri sil.

M-<DEL> = İmleçten önceki sözcüğü yok et.
M-d = İmleçten sonraki sözcüğü yok et.
C-k = İmleçten satır sonuna kadar yok et.
M-k = İmleçten cümlenin sonuna kadar yok et.
C-<SPC> = Bir bölgeyi seç.
Seçerken imleç eylemlerinde kullanılan komutlar(C-f , C-n , M-b vb.) kullanılabilir.
C-x h = Her şeyi seç.
M-h = Güncel paragrafı seç.
C-w = Seçilen bölgeyi yok et.
M-w = Seçilen bölgeyi kopyala ve yok etme zincirine ekle.

Emacs’de yok edilen yazılar tekrar geriye getirilebilir. Yok etme komutları da bir çeşit kesme işlevi görürler.
C-y = En son yok edileni geri getir.
M-y = Daha önceden yok edilenleri geri getir.
Ardı ardına M-y komutu vererek daha önce yok edilenler arasında geçiş yapabiliriz.

C-x C-s = Etkin olan arabellek içerisindeki dosyada yapılan değişiklikleri kaydeder.
C-x C-w = Farklı kaydet.

C-x n n = Güncel alanı daraltır.
C-x n w = Daralttığımız alanı genişletir.
Dosyamız çok uzun ve yalnız seçtiğimiz bölgede çalışmak istiyorsak C-x n n komutunu kullanabiliriz. C-x n w ile de çalışmamız dışındaki alanı eski durumuna getirebiliriz.

C-x u veya C-/ veya C-_ = En son yapılan değişikliği geri al.

Emacs Dired

Dizin düzenleyicisini M-x dired veya C-x d veya C-x f komutlarından herhangi biri ile açabiliriz.
Dizin düzenleyicisi içinde imleç eylemlerinde kullandığımız komutların yanı sıra kısa komutlar da kullanıyoruz.

g = Dizin dizelgesini yenile.
n = İleriye git.
p = Geriye git.
m = Üzerinde bulunulan dizini işaretle.
d = Silmek için işaretle.
* / = Yalnız bütün dizinleri işaretle.
t = Her şeyi işaretle.
* / komutunu verdikten sonra t komutunu verirsek o zaman bütün dosyalar işaretlenecektir.

emacs--dired-directory-editor-toggle-all-files

u = İşareti kaldır.
U = Bütün işaretleri kaldır.
C = Dosyayı kopyala.
R = Yeniden adlandır.
s = İsme göre sırala. Tarihe göre sırala.
+ = Yeni dizin oluştur.
x = Çalıştır.
Silmek için işaretlediklerimiz x komutunu verdikten sonra silinirler.

Yukarıdaki kısa komutların büyük bir kısmı *Packages* içerisinde de kullanılabilir.

C-x C-q = Dizin düzenleyicisini düzenlenebilir yap.
Bu komutu verdikten sonra dizin düzenleyicisindeki dosyaları bir metin düzenler gibi düzenleyebiliriz.
C-c C-c = Değişiklikleri yaz.
Bu komut dizin düzenleyicisini düzenlenebilir yaptıktan sonraki değişiklikleri uygular.