Emacs’de Pencereler, Çerçeveler ve Ara Bellekler

Pencereler

C-x 2 = Ekranı alt alta iki pencere olarak ayır.

window-split-horizontal-gnu-emacs

C-x 3 = Ekranı yan yana iki pencere olarak ayır.

window-split-vertical-gnu-emacs

C-x o = İmleci diğer pencereye atlat.
C-x 0 = İmlecin üzerinde bulunduğu pencereyi kapat.
C-x 1 = İmlecin üzerinde bulunduğu pencere dışındaki tüm pencereleri kapat.
C-x 4 b = Seçilen ara belleği, yan yana bölünmüş pencere oluştur ve orada aç.
C-x 4 f = Seçilen dosyayı, yan yana bölünmüş pencere oluştur ve orada aç.
C-x ^ = Seçili pencerenin boyunu büyüt.
C-x } = Seçili pencerenin enini büyüt.
C-x { = Seçili pencerenin enini küçült.

Çerçeveler

M-x make-frame = Yeni çerçeve oluştur.

frames-gnu-emacs

C-M-v = Diğer pencereyi bir ekran ileri taşı.
Bu komut ile imleci diğer ekrana taşımadan ekranı ilerletebiliyoruz. İstersek bu işlemi C-x o ile diğer pencereye atlayarak C-v komutu ile de yapabiliriz.
C-M-S-v = Diğer pencereyi bir ekran geri taşır.

C-s = İmlecin bulunduğu yerden ileriye doğru artımlı ara.
C-r = İmlecin bulunduğu yerden geriye doğru artımlı ara.
Arama sırasında aradığımız şeyler arasında ileriye doğru C-s ile geriye doğru C-r ile gezinebiliriz.
Aramayı sonlandırmak için <RET> tuşunu veya C-g komutunu kullanabiliriz. <RET> tuşu aramayı sonladırıp imleci en son bulunduğu yerde bırakacaktır. C-g komutu ise işlemi sonlandırıp imleci, arama yapmaya başladığımız yere geri götürecektir.
C-s <RET> = İleriye doğru normal ara.
C-r <RET> = İleriye doğru normal ara.
Artımlı arama ile harfleri yazdığımız anda aramaya başlanırken normal aramada aramak istediğimiz kelimeyi girdikten sonra aramaya başlanır.

Ara Bellekler

Açılan her bir dosya Emacs’de ara bellekte tutulur ve her bir dosyaya ara bellek ismi verilir.

C-x C-b = Ara bellek dizelgesini açar.
Açmak istediğimiz ara belleğin üzerine gelip <RET> tuşuna basmamız yeterli olacaktır açmak için. Bölünmüş pencereyi kapatmak için C-x 1 (içinde bulunduğun pencere dışındaki bütün pencereleri kapat) komutunu vermemiz yeterli olacaktır.
C-x b = Ara bellek ismini girerek ara bellek açılır.
Burada ise ara belleğin ismini el ile girmemiz gerekecek <TAB> tuşundan faydalanabiliriz yine tamamlamalar için. İki defa <TAB> tuşuna basarak ara bellek dizelgesini bölünmüş pencerede açabiliriz. Aynı zamanda C-g komutunu kullanarak, işlemi sonlandırabiliriz, aynı zamanda bölünmüş pencere de kapanmış olacak.
C-x k = Ara belleği kapat.
Bu komut ile ara bellek kaydedilmeden kapatılacaktır.

C-x C-f ve C-x b komutlarından sonra seçenekleri yansı bölgesinde görebilmek için M-x ido-mode komutu ile ido kipini etkinleştirebiliriz. Kullanırken seçenekler arasında gezinmek için C-s ve C-r komutlarını veya yön tuşlarını kullanabiliriz. geçici olarak ido kipini devre dışı bırakmak için C-f komutunu vermemiz yeterlidir. Bir dizin ismi yazdık örneğin ve bu dizinin dired ile açılmasını istiyorsak dizin adını yazdıktan sonra C-j komutunu verebiliriz. Eğer her açılışta ido kipinin etkin olmasını olmasını istiyorsak M-x customize-variable komutu ile ayarlarımızı değiştirebiliriz.

emacs-ido-mode

emacs-ido-mode-1

Emacs’de Control ve Meta karakterlerine sığmayacak kadar çok fazla komut vardır ve bu soruna karşılık C-x ve M-x komutları kullanılır komutları genişletmek için.

C-x = Bu komutun ardından kısa bir komut daha gelir.
M-x = Bu komutun ardından uzun bir komut daha gelir ve kullanacağımız komutun ismidir.
Örneğin harfleri büyük harf yapmak için M-x upcase-word komutunu kullanabiliriz. Ama biz bu komutun tanımlı bir kısayolu olduğu için M-u komutunu kullanıyoruz. Tanımlı kısayolu olmayan bütün komutlara M-x komutu ile erişebiliriz.

M-x komutundan sonra tamamlamalar için <TAB> tuşunu kullanabiliriz. Veya daha kullanışlı olan icomplete kipini etkinleştirebiliriz M-x icomplete-mode komutu ile. Bu kip ile girdiğimiz her harfin ardından tamamlamalar yansı bölgesinde gösterilecektir. Yine icomplete kipininin ayarlarını değiştirebiliriz açılışta açılmasını istiyorsak M-x customize-variable komutunu kullanarak.

emacs-icomplete-mode